Nájdem ihlu v kope SEA

Web môže byť modrý, zelený alebo červený. Ja preferujem funkčný, výkonný.

Tiež máte na webe nasadený Google Analytics a z času na čas sa doň pozriete? Ak na základe zistených skutočností z času na čas na webe nič neurobíte, je Vám Google Analytics na nič.

Nájdem ihlu v kope SEA:

 1.  Web má traffic.
 2. Traffic je zadarmo alebo za peniaze.
 3. Ak je za peniaze, nie je jedno, aký tento traffic je – pomôže relevantná a silná vstupná stránka a kvalitne spravovaná kampaň
 4. Ak je zadarmo, tiež nie je jedno, aký tento traffic je – pomôže SEO a content marketing
 5. Web máte pre nejaký dôvod
 6. Dôvod je možné transformovať do plnenia nejakých cieľov
 7. Tieto ciele je možné z veľkej časti merať  - t.j. zaznamenávať stav
 8. Stav môže byť očakávaný alebo neočakávaný
 9. Stav je možné skúšať neustále zlepšovať
 10. Zlepšovať voči plneniu cieľov – viď bod 6 a 7
 11. Nikdy za úspech plnenia cieľov nebude môcť len jeden z kanálov
 12. Kanál rozumej Organická t.j. bezplatná návštevnosť, Platená návštevnosť, odkazy z iných webov, offline podpora webu a samozrejme zdroje zo sociálnych sietí atď.
 13. Každý web má konkurenciu
 14. Každý web má chyby – rozumej užívateľské, marketingové, technické atď.
 15. Každý web môže byť výkonnejší – rozumej, aj bez jeho úplnej prerábky t.j. optimalizovaný
 16. Optimalizovaný znamená neustále sledovať jeho výkon voči vykonaným zmenám, ktoré strategicky testujete za účelom zlepšiť sledované hodnoty, viď bod 8-9-10
 17. Spolupráca jednotlivých kanálov je web od webu odlišná
 18. Nikdy za neúspech nemôže len jeden kanál.
 19. Nikdy za úspech nemôže len jeden kanál.
 20. Výkon webu je súhra technických, psychologických a marketingových faktorov.
 21. Dizajn webu sa len z malej časti podieľa na výkone webu.
 22. Dizajn webu ale patrí k dôležitým aspektom pojmu „Povaha webu“
 23. UX design je nadstavba samotného dizajnu a srdcom celého webu - nevzniká náhodne. Proces UX designu je komplexná súhra mnohých krokov: užívateľského prieskumu, biznisových potrieb, pridanej hodnoty, prototypovania, testovania a analýzy vrátane optimalizácie.
 24. Nie je jedno akú povahu má váš web v kontexte jeho cieľov
 25. Každý web je možné zlepšiť. Rozumej zvýšiť konverzný pomer webu, zvýšiť ROI návratnosť investícii, ROAS návratnosť každého preinzerovaného eura
Decor image