PPC problémy - dokola tie isté

Prečítajte si, ako rozoznať agentúru, ktorej je výkon Vášho webu ukradnutý.

AdWords kampane dnes ponúka stále viac ľudí. Radi si hovoria PPC-čkári. Zverejňujem zoznam vlastností, na základe ktorých ihneď odhalíte odborníka od diletanta. (btw, každy nejak začínal, česť ich pamiatke).

PPC diletant spĺňa tieto charakteristiky:

 1. Nevie, že nevie, že nevie. (najnebezpečnejšia vlastnosť. Totižto on je v tom, že vie:)
 2. Spustil Vám kampaň bez toho, aby zisťoval súčasný stav a obchodný výkon Vášho webu
 3. Nespomenie nič o testovaní rozpočtu, reklamnych kreatív a pod. a jednoducho vyrazí plnou parou s absolútne subjektívne nastavenymi reklamnými skupinami (v lepšom prípade ich je aspoň viac)
 4. Tvrdí, že potrebuje meno a heslo do Vášho AdWords účtu. (Ak to niekto od Vás vyžiada, pošlite mi jeho e-mail)
 5. Rozpráva o miere prekliku, aby obhájil svoju neschopnosť rozprávať o hodnotách ROI, ROAS, CPA a tématike atribučných modelov a multikanálových priamych alebo asistujúcich konverziách
 6. Nesprávne interpretuje a teda aj využíva význam rôznych typov zhody kľúčových slov, modifikátorov zhody atď., ktoré AdWords ponúka
 7. Nevyužíva potenciál rozšírených možností pre kampane AdWords
 8. Nerieší webovú analytiku a AdWords kampane vyhodnocuje absolútne izolovane od webu ako takého
 9. Ignoruje tvorbu remarketingových publík
 10. Neudržiava si aktuálne vedomosti o rýchlo sa vyvíjajúcich nástrojoch Google AdWords a Google Analytics
 11. Nerieši hodnotu platenej návštevnosti z pohľadu plnenia rôznych cieľov
 12. Zasiela Vám reporty, ktorým sám nerozumie. Napr. vypne kampaň, ktorá správnou analýzou funguje, no prvoplánovo ju určí ako nevýkonnú (webová analytika je veľmi dôležitá)

PPCčkár odborník musí chápať to, že jeho kampane sú pre vás v podstate nákladom do reklamy. A náklad má svoje obchodné hranice od-do resp. no do. :)

Decor image