Reklama môže fungovať, ak...

Trošku výkonnostného marketingu ešte nikoho nezabilo.

1. Subjektivita NIE

Testujte svoj názor. Čo chcete reklamou povedať a pre koho je určená? Chcete mi povedať, že Vaša reklama je určená Vám? Ak do reklamy plánujete investovať viac, otestujte si najprv svoje reklamné kreatívy a verzie výziev na akciu na vzorke cieľového publika. Už pri dvoch testovacích vzorkách bude jedna výkonnejšia. Ktorá to bude?

2. Reklama má konkrétny cieľ (merateľný)

Nárast, pokles, počet k tomu a tomu dátumu a podobne. Pocity ako spokojnosť alebo úspech musia vychádzať z čísel predaja. Čo nepredáva, nie je kreatívne.

3. Odlišnosť a periodicita

Rovnaký vizuál a poznávacie prvky Vašej identity neznamenajú rovnaké komunikované posolstvá. Tie sa samozrejme môžu v čase meniť. Aký zmysel má 3-násobný roznos napr. letákov do schránok, keď každý leták bude vyzerať úplne inak? Ak sa už dávno zistilo, že 1 roznos je primálo, prečo robiť 3 distribúcie odlišných vizuálov a nie radšej jeden konkrétny opakovať 3krát? Ak sa mení vizuál, je to to isté, ako keby ste roznos urobili iba 1 krát a rovnakú chybu potom zopakovali ešte 2krát.

4. Nemeniť, čo funguje - resp. testovať varianty

Niekto si od stola povie, že tentokrát dajme úplne iný vizuál pre reklamu. Dôvod? Vraj, nech sa neopakujete. Táto diletantská myšlienka ma jedinú výhodu, zabezpečuje grafikom novú a novú prácu. Žiaľ, toto brutálne podkopáva zapamätateľnosť značky alebo zachytenie reklamného posolstva. Stop gulášovým kampaniam.

5. Hodnota a merateľné ciele marketingu

Čo je cieľom dobrej reklamy pre podporu predaja? Napr. nárast klientov za mesiac január z pôvodných X na X+n. Nezabudnite tiež sledovať trend v nárastoch! Ak nárasty klesajú, kým si všimnete, že ste v mínuse, môže byť neskoro.

Decor image