SEO - bezplatná návštevnosť a jej význam

SEO optimalizácia webu pre vyhľadávače je spojenie dvoch nádob. Technické nastavenie SEO a obsahové nastavenie SEO.

Web bol vytvorený za nejakým účelom. Aspoň by teda mal byť. Účel webu je možné v mnohých prípadoch vyhodnocovať. Zjavne ste počuli o cieľoch webu v Google Analytics, trackovaní rôznych eventov a iných aktivít.

SEO je proces


Nie je to jednorazová aktivita. SEO optimalizácia webu pre vyhľadávače je spojenie dvoch nádob. Technické nastavenie SEO a obsahové nastavenie SEO. Tieto časti SEO sa veľmi výrazne dopĺňajú.

Obe tieto časti je možné v čase neustále zlepšovať.

Technické nastavenie SEO zabezpečí, že Váš web vyhľadávače budú vedieť "prečítať" resp. naindexovať. T.j. v prípade, že niekto vyhľadáva kľúčovú frázu, ktorá je pre Váš web relevantná, aby to vyhľadávač napr. Google vedel po technickej stránke vyhodnotiť a takémuto užívateľovi vôbec zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania práve Váš web.

Obsahová časť SEO - no a aby k tejto snahe Googlu prepojiť užívateľa s Vašim webom - aby k tejto snahe vôbec dochádzalo pokiaľ je možné čo najčastejšie, je potrebné optimalizovať tiež obsah na Vašej stránke. To znamená tvoriť ho, dopĺňať, prepájať medzi sebou, rozvíjať a držať v konzistentných celkoch t.j. tematických segmentoch obsahu.

SEO po obsahovej stránke zvyšuje predpoklad vyhľadávania práve takého obsahu, ktorý je pre Váš web relevantný a zároveň odráža trendy, aktuálne potreby a požiadavky práve takého publika, u ktorého je predpoklad, že bude spadať do Vašej cieľovej skupiny.

Metriky, ktoré je potrebné pri SEO sledovať:
  • Rast nových návštevníkov z organického vyhľadávania
  • Množenie vstupných stránok okrem index page
  • Zlepšenie vstupných stránok v hodnote bounce rate v prípade, ze vstupná stránka jasne navádza na preklik ďalej. Ak vstupná stránka voči hľadanému výrazu obsahuje všetky potrebné informácie, je okamžitý odchod z nej úplne v poriadku. Bounce Rate vyhodnocujte v kontexte! Viac v článku o Bounce Rate
  • Množenie kľúčových slov a long tail výrazov vedúcich na Váš web a zhromažďovanie do relevantných celkov - k ich odhaleniu pomôže aktivovanie Search Console v Google Analytics.
  • Plnenie cieľov z organického vyhľadávania - tu ale POZOR! Plnenie cieľov je už o konverznej sile webu ako takej. Je super ak z organiky získavate okamžite uzreté konverzie. Sledujte Asistujúce kanály na ceste ku konverzii. Tu totiž do hry vstupujú faktory, ktoré so SEO nemusia mať nič spoločné ako napr.: Cenotvorba, presvedčivosť webu, dôveryhodnosť webu, návodnosť webu, užívateľský pôžitok z webu - UX design, marketing webu, sila značky, produkt ako taký, konkurenčné prostredie atď.


Môže byť užitočné aj:

Bounce Rate nad 65% ? No a čo!

Prečo máte web?

SEO je proces

Decor image