Vernostný program

Taktika starých marketérov stále žije!

Chyby pri tvorbe vernostného programu:

 1. Ponuka vernostného programu nie je atraktívna pre cieľovú skupinu zákazníkov. Ak máte možnosť ponúknuť iba iný sortiment, stavte na univerzálne veci a praktickosť.
 2. Vernostný program je príliš prísny a čerpať ho sa javí ako nedosiahnuteľná méta
 3. Vernostný program je nezrozumiteľný a núti ľudí urobiť priveľa krokov pre jeho využívanie
 4. Ponuka vernostného programu je slabá a nepresahuje ponuku konkurencie
 5. Vernostný program má časovo nevhodne nastavenú platnosť
 6. Vernostný program generuje marketingovú stratu. /nazývam marketingovou stratou rozdiel mezdi možným dosiahnuteľným ziskom a ziskom dosiahnutým v praxi/
 7. Vernostný program nepodporuje priamo návyk a záujem kupovať sortiment u Vás

Plusy vernostného programu:

 1. Udržiava súčasných zákazníkov
 2. Sekundárne láka nových svojou ponukou, aby sa stali vernými
 3. Budí dojem, že si svojich zákazníkov vážite V konečnom dôsledku posilňuje predaj
 4. Pôsobí tiež ako reklama formou napr. členských kartičiek, zberateľských alebo klubových brožúr a pod.
 5. Zbiera údaje o zákazníkoch, ktoré môžu byť neskôr použité na iné marketingové aktivity

Mínusy vernostného programu:

 1. Agenda okolo vernostného programu zaťažuje časovo i ekonomicky
 2. Zvyšuje náklady na komunikáciu ponuky vernostného programu
Decor image